Vrijwilliger worden

De Moeve vzw zou niet bestaan zonder een hele bende fantastische vrijwilligers.
Binnen onze werking kan je verschillende vrijwilligerstaken opnemen:

  • Het jeugdhuis open houden.
  • Tappen tijdens evenementen of tijdens de openingsuren
  • Een evenement organiseren in het jeugdhuis (fuif, gezellige thema-avond,…)
  • Kuisploeg
  • Workshops organiseren
  • Nadenken over de toekomst en wat we nog meer kunnen doen
  • DJ zijn tijdens de openingsuren en op feestjes
  • Workshops begeleiden

De Moeve voorziet omkadering voor iedere vrijwilliger.
We hebben een open werking wat toelaat om tijdens een activiteit mee te helpen zonder dat je eerst lid moet zijn of een toelatingsritueel hebt uitgevoerd..

Wie het jeugdhuis openhoudt of met geld of drank werkt moet wel verplicht een onthaalmoment volgen en aansluitend een contract tekenen. Alle andere vrijwiligers kunnen gewoon meehelpen als ze dit doorgeven aan één van de jeugdwerkers of kernmedewerkers.

Activiteiten worden binnen werkgroepen georganiseerd. Er is één vaste werkgroep die alle vrijwilligers verenigd: De Kern. Via kernvergaderingen en in een online community (facebookgroep) worden houden vrijwilligers elkaar op de hoogte.

Wil je deze kern bijwonen? Dat kan! Heb je een concreet idee dat je wilt voorstellen verwittig dan even Kenny (@moeve.be) zodat we de haalbaarheid al even inschatten en het op de agenda kunnen zetten.
De data van de eerstvolgende kernvergaderingen kan je in ons nieuwsoverzicht (blog) vinden.


Book now

Select the date

People

Complete your reservation