Vanaf 2022 krijgt Lier zijn eigen OverKop-huis. Een OverKop-huis is een plek waar jongeren tot 25 jaar op een laagdrempelige manier terechtkunnen voor een luisterend oor.

Tot voor kort telde Vlaanderen vijf OverKop-huizen, eentje in elke provincie. Ze werden opgericht onder meer met geld van de Rode-Neuzen-actie. Het is de ambitie van de Vlaamse Regering om dit aantal op te trekken, in totaal zullen er zo 30 vestigingen zijn. In Lier zal het OverKop-huis onderdeel uitmaken van jeugdhuis De Moeve.

In een OverKop-huis kunnen jongeren gewoon binnenlopen om leuke dingen te doen, zonder dat ze een etiket opgeplakt krijgen. Hun mentale nood wordt er opgepikt en men zoekt er naar oplossingen. Achter een leuk vrijetijdsaanbod voor- en door jongeren gaat een hechte samenwerking schuil van verschillende jeugdwelzijnspartners (CAW, Stad Lier, De Moeve vzw, en vele anderen). Door hun aanwezigheid tijdens de activiteiten kan er vanuit de eerste lijn hulp geboden worden.

De OverKop-medewerkers wachten niet tot de jongeren zelf naar het OverKop-huis komen, maar trekken ook de baan op om hen te ontmoeten.

 

Book now

Select the date

People

Complete your reservation