Veerkracht versterken

Onze jeugdwerkers merkten dat de corona maatregelen een enorme impact hadden op het welzijn van de jongeren. Zeker diegenen die al in een kwetsbare positie zitten kregen dit er nog bovenop. De openbare ruimte werd voor enkelen een toevluchtsoord waar ze elkaar konden ontmoeten. Anderen kropen dan weer weg en verloren contact met hun vrienden.

Met het investeringsplan Vlaamse Veerkracht voorziet de de Vlaamse Regering oa extra middelen om kinderen en jongeren opnieuw en sterker te connecteren met de buurt en de samenleving. 
Dankzij deze middelen kan De Moeve in samenwerking met heel wat sterke partners extra aandacht hebben voor deze jongeren. 

Er zal gewerkt worden op drie sporen:

  1. Wijkgerichte werking  rond sport ism Lyra Lierse, sportdienst, straathoekwerk. Het jeugdhuis gaat outreachend werken om nog meer jongeren te kunnen bereiken. 
  2. Participatietraject heraanleg site jeugdcentrum met bijzondere focus op maatschappelijk kwetsbare jongeren.  
  3. Inzet op ‘persoonlijke ontwikkelingstrajecten’, jongeren individueel versterken vertrekkende vanuit hun eigen noden en behoeften.


Extra personeelsinzet (2x 4/5de contracten) vanaf 1/1/22, de vacatures hiervoor verschijnen in de loop van de maand november op deze website en verschillende online job-kanalen. 

Book now

Select the date

People

Complete your reservation